آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور (8تا 18سال کشور)

تاریخ ثبت: 1402/04/26

 آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور

 (8تا 18 سال کشور)

8لغایت 14مرداد ماه 1402

فایل اصلی pdf آیین نامه مسابقات 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تا در راستای اشاعه بیشتر رشته ورزشی شطرنج در میان نونهالان و نوجوانان و  همچنین شناسایی قهرمانان رده های سنی کشور، مسابقات قهرمانی رده های سنی کمتر از 8تا 18 سال کشور را برگزار نماید.

1.زمان و مکان برگزاری مسابقات:

مسابقات از روز یکشنبه مورخ 8  لغایت شنبه 14 مرداد 1402 به شرح ذیل برگزار می شوند:

رده های سنی

استان میزبان

رده سنی کمتر از 8سال دختران

گیلان

رده سنی کمتر از 10 سال دختران

رده سنی کمتر از 12  سال دختران

رده سنی کمتر از14 سال دختران

قزوین

رده سنی کمتر از 16 سال دختران

رده سنی کمتر از 18 سال دختران

رده سنی کمتر از 8سال پسران

لرستان

رده سنی کمتر از 14 سال پسران

رده سنی کمتر از 10 سال پسران

کرمانشاه

رده سنی کمتر از 16سال پسران

رده سنی کمتر از 12سال پسران

تهران

رده سنی کمتر از 18سال پسران

کرمان

 

2.جداول مسابقات:

جدول مسابقات جهت محاسبه درجه بین المللی به فدراسیون جهانی شطرنج فیده ارسال خواهد شد.

مسابقات به تفکیک رده در دو بخش دختران و پسران به صورت مجزا به شرح ذیل برگزار می گردد:

تاریخ تولد

رده سنی

متولدین 11 دی 1393 به بعد

کمتر از 8سال

متولدین 12 دی 1391 به بعد

کمتر از 10سال

متولدین 11 دی 1389 به بعد

کمتر از 12سال

متولدین 12 دی 1387 به بعد

کمتر از 14سال

متولدین11 دی 1385 به بعد

کمتر از 16 سال

متولدین 12 دی 1383 به بعد

کمتر از 18 سال

 

۳.قوانین حاکم:

آخرین قوانین فدراسیون جهانی شطرنج )فیده( حاکم بر مسابقات است. دارا بودن کارت بیمه ورزشی برای کلیه بازیکنان الزامی است.

۴.سیستم قرعه کشی:

مسابقات به روش سوئیسی برگزار می گردد.

تبصره: در صورت شرکت 10بازیکن و کمتر از 10 بازیکن در هر رده آن جدول به صورت دوره ای برگزار خواهد شد.

قرعه کشی کلیه جداول مسابقات با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار سوییس منیجر و با انجین JavaFo  انجام خواهد شد. قرعه کشی مسابقات در اولین فرصت پس از پایان هر دور روی سایت www.chess-results.com  بارگذاری می شود و در جلوی درب ورودی سالن مسابقات نصب خواهد شد.

۵.تع‍‍‍داد دور بازی ها:

جداول مسابقات با توجه به تعداد شرکت کنندگان در 7 الی 9 دور برگزار خواهد شد. (در صورت شرکت بیش از 150 نفر شرکت کننده قرعه کشی با سیستم شتاب باکو انجام خواهد پذیرفت).

6.زمان بازی:

زمان بازی برای هر بازیکن 90دقیقه با 30 ثانیه پاداش برای هر حرکت، از ابتدای بازی می باشد.

زمان پیش فرض مجاز برای تاخیر 30 دقیقه از زمان آغاز هر دور می باشد.

۷.رده بندی و گره گشایی:

رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش گره گشایی به ترتیب زیر استفاده میشود:

الف) : در صورتی که جدول رده ای به صورت دوره ای برگزار شود گره گشایی به ترتیب زیر استفاده می شود:

الف) رویارویی مستقیم                   ب) زون بورن برگر                         ج) کویا

ب): در صورتی که جدول رده ای در 1دور به صورت سوئیسی برگزار شود گره گشایی به ترتیب زیر استفاده می شود:

الف) رویارویی مستقیم  ب) بوخ هولز   ج) برد بیشتر  د) مجموع بوخ هولز   ه) زون بورن برگر

ج): در صورتی که جدول رده ای در 9 دور به صورت سوئیسی برگزار شود گره گشایی به ترتیب زیر استفاده می شود:

الف) رویارویی مستقیم  ب) بوخ هولز قطع شده1  ج) بوخ هولز قطع شده2  د) مجموع بوخ هولز   ه) زون بورن برگر

۸.ورودیه:

ورودیه مسابقات برای هر نفر5000000 ریال معادل پانصد هزار تومان بوده که حداکثر تا تاریخ 1402/5/6 می بایست به شماره حساب میزبان رده واریز گردد.

9.زمانبندی بازی ها 

جدول ۷دوره:

 

ساعت 17:00

ساعت 09:30

روز

تاریخ

دور اول

ورود بازیکنان ساعت 12:00

یکشنبه

 1402/5/8

دور دوم

 -

دوشنبه

 1402/5/9

دور سوم

 -

سه شنبه

 1402/5/10

دور چهارم

 -

چهارشنبه

 1402/5/11

دور پنجم

 -

پنجشنبه

 1402/5/12

 -

دور ششم

جمعه

 1402/5/13

خروج بازیکنان ساعت 00:14

دور هفتم (آخر)

شنبه

 1402/5/14

 

جدول 9دوره:

 

ساعت 17:00

ساعت 9:30

روز

تاریخ

دور اول

ورود بازیکنان ساعت 12:00

یکشنبه

 1402/5/8

دور سوم

دور دوم

دوشنبه

 1402/5/9

دور چهارم

 -

سه شنبه

 1402/5/10

دور ششم

دور پنجم

چهارشنبه

 1402/5/11

دور هفتم

 -

پنجشنبه

 1402/5/12

 -

دور هشتم

جمعه

 1402/5/13

خروج بازیکنان ساعت 14:00

دور نهم (آخر)

شنبه

 1402/5/14

 

11.جوایز:

به 3 نفر برتر حکم و مدال قهرمانی کشور اهدا می شود.

درصورت اعزام تیم و تامین اعتبار مالی و مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان، قهرمان هر رده در هر دو بخش دختران و پسران به مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا 2023 اعزام می شود.

11.رفتار بازیکنان:

بازیکنان در حین بازی بدون اجازه داور مجاز به ترک محوطه بازی ها نیستند، محوطه بازی ها شامل سالن بازی، سرویس های بهداشتی ،بوفه است. رعایت شئونات اسلامی و همچنین حضور بانوان محترم در مسابقات با مانتو و مقنعه الزامی است.

بازیکنان در حین بازی بدون اجازه داور مجاز به صحبت کردن به جز در مواردی که در قوانین شطرنج تعیین شده است نمی باشند.

همراه داشتن هر نوع وسیله الکترونیکی بدون مجوز داور در محل مسابقه ممنوع است.

از جملۀ این وسایل الکترونیکی می توان از موبایل، لپ تاپ، ساعت هوشمند، عینک های هوشمند و دستنبدهای هوشمند نام برد.

داوران مجاز هستند قبل، بعد یا در حین بازی، هر بازیکنی که در سالن مسابقه حضور دارد را مورد تفتیش قرار دهند .

بازیکنان مجاز نیستند شک خود نسبت به تقلب بازیکنی دیگر را به صورت غیر رسمی به داور اعلام نمایند (تهمت زدن). اعتراض های مربوط به تقلب باید به صورت رسمی و مکتوب باشد .

 

12.پروتکل های بهداشتی و کووید 19:

ارائه کارت واکسیناسیون کووید 19(با دریافت حداقل 1 دوز از واکسن های معتبر( برای کلیه بازیکنان )12 الی 18 سال( و ارائه کارت واکسیناسیون کووید 19(با دریافت حداقل 2 دوز از واکسن های معتبر)  برای داوران و عوامل اجرایی مسابقات الزامی می باشد .

برگزار کننده می تواند از تمامی بازیکنان در صورت نیاز درخواست ارائه تست PCRمنفی نماید.

در صورتیکه محرز شود بازیکنی دارای علائم کووید19 بوده و این مورد را به عوامل برگزاری اطلاع نداده باشد، از مسابقات اخراج و مطابق آیین نامه های انضباطی فدراسیون شطرنج با وی برخورد خواهد شد.

. هیئت ژوری:

پیش از شروع دور اول مسابقات، اعضای هیئت ژوری از سوی فدراسیون شطرنج معرفی می گردد. هرگونه اعتراض به رای سرداور تا 80دقیقه پس از پایان آن دور به صورت کتبی و با ضمیمه مبلغ 500 هزارتومان امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد.

.شرایط پذیرش ، ثبت نام و اسکان:

هر هیات استانی می تواند در هر رده سنی یک نفر را به عنوان سهمیه جهت استفاده از خوابگاه عمومی رایگان معرفی نماید.

ثبت نام تا ساعت 22:00 روز جمعه مورخ  1402/5/6 امکان پذیر خواهد بود. در روز مسابقه ثبت نام انجام نمی شود.

تبصره: بازیکنان سهمیه به منظور استفاده از سهمیه اسکان حداکثر تا تاریخ 1402/5/3 با مسئول اسکان استان میزبان هماهنگی نمایند.

ارائه شماره عضویت معتبر سیستم جامع فدراسیون شطرنج ایران در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

تبصره: ارائه اصل مدرک شناسایی بازیکنان هنگام پذیرش در استان میزبان الزامی می باشد.

جدول اطلاعات تماس، ثبت نام، اسکان و محل برگزاری:

 رده سنی کمتر از 8و 81و 81سال دختران استان گیلان

رشت ،گلسار، پل باستانی شعار، خیابان یادگار امام)ره(، مجموعه ورزشی یادگار امام)ره(، تالار مهد  اندیشه، هیات شطرنج استان گیلان

 آدرس محل پذیرش و برگزاری

 رشت، خیابان منظریه، مهمانسرای المپیک

 آدرس محل اسکان بازیکن سهمیه

واریز ورودیه به شماره کارت بانک ملی هیات شطرنج استان گیلان: 6037997599407435  و ثبت نام و اپلود فیش از طریق لینک : https://gilchess.ir/form/view.php?id=24986

 روش ثبت نام

 09111358834 آقای پورحاج قنبر )دبیر هیات استان(

 09113843048 خانم عزیزی )نائب رئیس هیات استان(

 تماس ضروری و ثبت نام

 09111358834 آقای پورحاج قنبر )دبیر هیات استان(

09113843048خانم عزیزی نایب رییس هیات استان 

 اسکان

سایت هیات شطرنج استان گیلان به آدرس Gilchess.ir

 شبکه های اطلاع رسانی

 

 

 رده سنی کمتر از 14و16و 18 سال دختران استان  قزوین

قزوین، ابتدای غیاث آباد، روبروی پارک شهدا، مجموعه ورزشی غدیر، هیات شطرنج استان قزوین

 آدرس محل پذیرش و برگزاری

 قزوین، مینودر، بلوار صیاد شیرازی- هتل ورزش.

 آدرس محل اسکان بازیکن سهمیه

ثبت نام از طریق لینک زیر: https://www.qazvin-chess.com/registrationmatchs.html

 روش ثبت نام

09352120934 خانم توکلی ) مسئول ثبت نام(

 تماس ضروری

09127857134 آقای توکلی ) مسئول اسکان(  

 اسکان

کانال تلگرام شطرنج قزوین به آدرس Qazvinchesschannel@

آدرس سایت هیات شطرنج استان قزوین https://www.qazvin-chess.com

 شبکه های اطلاع رسانی

 رده سنی کمتر از 8و 14 سال پسران استان لرستان

خرم اباد، میدان پلیس ،مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی، سالن ورزشی شهید چاغروند  

 آدرس محل پذیرش و برگزاری

خوابگاه ورزشکاران مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی

 آدرس محل اسکان بازیکن سهمیه

ثبت نام رده سنی زیر 8و 14 سال پسران 

 https://ircfregistration.ir/machform/view.php?id=23565

 روش ثبت نام

09396124321  آقای آرمان علیپور )دبیر هیات شطرنج استان(

 تماس ضروری و ثبت نام

09373653941  آقای نجفوند) مسئول اسکان(

 اسکان

کانال تلگرام هیات شطرنج استان لرستان: Lorestan_chess@    اینستاگرام: 

                  https://instagram.com/aflaakchess

 شبکه های اطلاع رسانی

 رده سنی کمتر از 10و 16سال پسران استان کرمانشاه

کرمانشاه ،22 بهمن، سی متری دوم، کوچه نسترن شرقی ) پشت استادیوم آزادی(، هیات شطرنج کرمانشاه

 آدرس محل پذیرش و برگزاری

متعاقبا توسط هیات شطرنج استان کرمانشاه اعلام می شود.

 آدرس محل اسکان بازیکن سهمیه

ثبت نام زیر 10سال پسران از طریق لینک زیر:

 https://zarinp.al/515950

ثبت نام زیر 16سال پسران از طریق لینک زیر:

 https://zarinp.al/515952

 روش ثبت نام

09359183060 خانم زهرا عباسی )نایب رئیس هیات شطرنج استان و مسئول ثبت نام (

 تماس ضروری

09362988666 آقای آرش شاهمرادی ) مسئول اسکان(

 اسکان

کانال تلگرام هیات شطرنج  استان کرمانشاه : chessKSHmain@

 شبکه های اطلاع رسانی

 رده سنی کمتر از  12  سال پسران استان  تهران

تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب، بالاتر از پارک لاله، سالن مسابقات فدراسیون شطرنج

 آدرس محل پذیرش و برگزاری

تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب، بالاتر از پارک لاله، فدراسیون روستایی و عشایری

 آدرس محل اسکان بازیکن سهمیه

واریز ورودیه به کارت 606373700001+032 و تکمیل فرم ثبت نام انلاین زیر

http://chesstehran.ir/formfa/view.php?id=59328

 روش ثبت نام

09306104063 خانم حاجیوند ) مسئول ثبت نام(

 تماس ضروری

09306104063 خانم حاجیوند

 اسکان

کانال هیات شطرنج تهران به آدرسtehranchessassociation2@     

 شبکه های اطلاع رسانی

 رده سنی کمتر از 18 سال پسران استان کرمان

کرمان، خیابان شهید رجایی، کوچه شماره 11، جنب پارک قدس- هیئت شطرنج استان کرمان

 آدرس محل پذیرش و برگزاری

خوابگاه اداره ورزش و جوانان استان کرمان

 آدرس محل اسکان بازیکن سهمیه

 /https://kermanchess.ir/reg  :ثبت نام از طریق لینک

 روش ثبت نام

09131985774 خانم نجار

 تماس ضروری

09136321016 خانم فتحی

 اسکان

سایت هیئت شطرنج استان کرمان www.kermanchess.irصفحه ی اینستاگرام هیئت شطرنج استان کرمان:

 https://instagram.com/kermanchess

 

کانال تلگرام هیئت شطرنج استان کرمان:

 https://t.me/kermanchess

 شبکه های اطلاع رسانی

 

 

                                                     فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  مربیگری تیم ملی تونس در سال 2022(1400)
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده آنوشا مهدیان
  استاد فیده آنوشا مهدیان
  کسب عنوان دوم بلیتس غرب آسیا در قرقیزستان-2022
  کسب عنوان نایب قهرمانی بانوان کشور در اسفند 1400- کرمانشاه
  مقام سوم جوانان زیر 20 سال بانوان - سریلانکا 2021
  مقام سوم نوجوانان المپیاد جهانی زیر 16 سال - 2019
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی زیر 16 سال گرجستان - 2018
  مقام سوم زون 3.1 اسیا -2019
  مقام اول بانوان کشور - 1397
  مقام اول رده سنی زیر 16 سال کشور 1396
  مقام دوم مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  مقام دوم کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  مقام دوم مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • استاد فیده طناز ازلی
  استاد فیده طناز ازلی
  کسب عنوان اول تیمی قهرمانی دانشجویان جهان -بلژیک 2022
  نایب قهرمانی تیمی و سوم انفرادی دانشجویان اسیا(آنلاین) اندونزی - 2020
  مقام دوم بلیتس دختران زیر 18 سال کشور - 1398
  مقام اول سریع دختران زیر 18 سال کشور - 1398
  مقام سوم بانوان کشور در سال 1397
  مقام دوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال کشور 1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -2016
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  قهرمان سریع بانوان شهرستان اصفهان - 1400
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397

 • استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  مقام اول زیر 12 سال استان - 1398
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • محمدصادق نادری
  محمدصادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی یزدی
  خشایار رجبی یزدی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • آیدا عباسی
  آیدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 8 سال استان - 1398
  قهرمان زیر 8 سال پسران(شهرستان اصفهان) - 1397

 • ارین اعتمادی
  ارین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 14 سال استان - 1398

 • پرنیا فتوحی
  پرنیا فتوحی
  قهرمان زیر ۱۲ سال شهرستان اصفهان - 1400
  قهرمان زیر 8 سال دختران - 1396

 • فریدون مختاری
  فریدون مختاری
  مقام سوم سریع 50تا65 پیشکسوتان کشور - شهرکزد 1398
  مقام سوم بلیتس 50تا65 پیشکسوتان کشور - شهرکزد 1398

 • احمد یزدان دوست
  احمد یزدان دوست
  مقام دوم سریع بالای 65 سال پیشکسوتان کشور - شهرکرد 1398
 • ارشیا محمدیان سیچانی
  ارشیا محمدیان سیچانی
  مقام دوم رده سنی زیر ۱۲ سال مسابقات برق آسای قهرمانی کشور - تهران 1401
  مقام سوم مسابقات برق اسای آسیایی در رده سنی زیر ۱۲ سال در بالی اندنزی - 2022
  قهرمان زیر 10سال استان - 1398

 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  دوم تیمی زیر 14 سال اسیا - انلاین 2021
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021

 • قهرمانان پیشکسوت شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲:
  قهرمانان پیشکسوت شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲:
  ۱- بهزاد کلانتری
  ۲- رضا مصور
  ۳- فرهاد یوسفان
  قهرمان بالای ۶۵ سال: رسول شریفی فرد

 • قهرمانان شهرستان اصفهان(بزرگسالان) در سال ۱۴۰۲:
  قهرمانان شهرستان اصفهان(بزرگسالان) در سال ۱۴۰۲:
  ۱- محمد عبدی
  ۲- آریا خالویی
  ۳- پرهام یزدانی

 • قهرمانان زیر ۸ سال پسران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲ :
  قهرمانان زیر ۸ سال پسران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲ :
  ۱- پارسا سهل آبادی
  ۲- سام حقیقت جو
  ۳- علی زمانی

 • قهرمانان زیر ۱۰ سال پسران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲ :
  قهرمانان زیر ۱۰ سال پسران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲ :
  ۱- رادمهر عزیزی
  ۲- ارسلان بزرگزاد
  ۳- امیر محمد نوروزی

 • قهرمانان زیر ۱۰ سال دختران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲ :
  قهرمانان زیر ۱۰ سال دختران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲ :
  ۱- مارال حبیبی
  ۲- روژین کربلاییان
  ۳- ثمین نیک نژادی

 • قهرمانان زیر ۱۲ سال پسران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲:
  قهرمانان زیر ۱۲ سال پسران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲:
  نفر اول : امیر محمد نوروزی
  نفر دوم : پویان نان آور
  نفر سوم : کیارش فانی ثانی

 • قهرمانان رده سنی زیر ۱۲ سال دختران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲:
  قهرمانان رده سنی زیر ۱۲ سال دختران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲:
  نفر اول : روژین کربلاییان
  نفر دوم : تارا بیک زاده
  نفر سوم : رز اکبری

 • قهرمانان شهرستان اصفهان در رده سنی زیر ۱۴ سال پسران در سال ۱۴۰۲ :
  قهرمانان شهرستان اصفهان در رده سنی زیر ۱۴ سال پسران در سال ۱۴۰۲ :
  مقام اول : آرشام فاطمی
  مقام دوم : پرهام بزرگزاد
  مقام سوم : پرهام امیدی نیا

 • قهرمانان شهرستان اصفهان در رده سنی زیر ۱۴ سال دختران در سال ۱۴۰۲ :
  قهرمانان شهرستان اصفهان در رده سنی زیر ۱۴ سال دختران در سال ۱۴۰۲ :
  مقام اول : سارینا امیر شهبازی
  مقام دوم : آتنا رضایی
  مقام سوم : ملیکا صدیقی