آرش تظریان با قاطعیت قهرمان مسابقه سریع ریتد تیرماه ۱۴۰۳ شهرستان اصفهان شد.

تقویم (مسابقات)

زمان: جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

مکان: خانه شطرنج واقع در اتوبان چمران خیابان محمدطاهر

آرش نظریان با قاطعیت قهرمان مسابقه سریع ریتد تیرماه ۱۴۰۳ شهرستان اصفهان شد.

 

سایت رسمی مسابقات

نتایج مسابقات اوپن سریع ریتد تیرماه شهرستان اصفهان:

این مسابقات با شرکت ۱۰۰نفر در ۹دور به روش سوئیسی در خانه شطرنج برگزار شد که در پایان این نتایج بدست آمد:

 

آرش نظریان با ۹امتیاز از ۹بازی مقام اول

محمد حسین کیانی با ۷امتیاز و پوئن شکنی ۴۶/۵مقام دوم

رضا کوهی با ۷امتیاز و پوئن شکنی ۴۴مقام سوم

 

برترین بازیکن بالای ۵۰سال : جمشاه حقایق با ۶امتیاز

برترین بازیکن بانوان : فاطمه مشهدی با ۶/۵امتیاز

نفر دوم بازیکن بانوان :پرنیا فتوحی با ۶امتیاز

برترین بازیکن با ریتینگ ۱۶۰۱تا ۱۸۰۰ : ارسلان بزرگزاد با ۷امتیاز

برترین بازیکن با ریتینگ ۱۴۰۰تا ۱۶۰۰: مبین افضل با ۶امتیاز

برترین بازیکن بدون ریتینگ : محمد طاها قربانی با ۵امتیاز

نفر دوم بازیکن بدون ریتینگ : محمدعلی وحید دستجردی با ۴امتیاز

نفر اول ۸سال پسران ادرین قوامی فر با ۳امتیاز

زیر ۸سال دختران با ۱نفر به حد نصاب نرسید.

نفر اول ۱۰سال دختران ویانامحمدی با ۴امتیاز

نفراول ۱۰سال پسران امیر محمد نوروزی با ۴/۵امتیاز

نفر دوم ۱۰سال پسران محمد طاها کلانتری با ۴/۵امتیاز

نفراول ۱۲سال دختران مارال حبیبی با ۳/۵امتیاز

نفر اول ۱۲سال پسران یاسین ناطقی با ۶امتیاز و پوئن شکنی۵۷

نفر اول ۱۴سال پسران آریا خالوئی با ۷امتیاز

رده سنی زیر ۱۴دختران با ۲نفر به حد نصاب نرسید.

نفر اول ۱۶سال دختران یگانه عباسی با ۳امتیاز

نفر اول ۱۶سال پسران علی قنبری با۶امتیاز

نفر دوم ۱۶سال پسران محمد طاها حاجی اریسمانی با ۶امتیاز و پوئن شکنی ۵۳

با تشکر از از داوران و کادر اجرایی مسابقات و همچنین هیات شطرنج استان اصفهان جهت مساعدت در برگزاری این مسابقات.

سرداور : داور بین المللی سرکار خانم قیصریه ها

جانشین سرداور : داور فیده سرکار خانم جعفری

داوران : اقایان براتی - بغداد و خانم شریفی

 

 

 

با توجه به استقبال از مسابقات سریع ریتد جمعه ۲۲ تیرماه و با عنایت به گرمای شدید هوا و عدم وجود محلی برای حضور همراهان محترم بازیکنان به آگاهی می رساند در جهت رعایت آسایش بیشتر بازیکنان و خانواده های محترم ، ضمن هماهنگی با هیات محترم شطرنج استان محل برگزاری مسابقات جمعه به خانه شطرنج واقع در اتوبان چمران خیابان محمدطاهر منتقل و ثبت نام نیز تا ساعت ۲۰ امشب تمدید گردید.

 

هیات شطرنج شهرستان اصفهان در نظر دارد مسابقات ریتد سریع تیرماه اصفهان را با شرایط زیر برگزار نماید.

فرم ثبت نام در مسابقات                         مشاهده لیست افراد تایید شده

سایت رسمی مسابقات

1- مسابقه در روز جمعه مورخ 22 تیرماه ۱۴۰۳ از ساعت 9:30 آغاز خواهد شد.(حضور بازیکنان 30دقیقه پیش از شروع الزامی می باشد)

2- کنترل زمانی مسابقه 10 دقیقه + 5 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت خواهد بود.

3- قوانین سریع فیده بر مسابقات حاکم می باشد .

4- مسابقات به روش سوئیسی و در 7 الی 9 دور بسته به تعداد شرکت کنندگان برگزار خواهد شد.

5- زمان تاخیر 10 دقیقه از زمان استارت می باشد.

6- رده بندی نهایی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده می باشد. در صورت تساوی امتیازات پوئن شکنی به ترتیب زیر انجام خواهد شد:

1)رویارویی مستقیم     

2) بوخهولز   

3)مجموع بوخهولز             

4) برگر             

  5) برد بیشتر

و در صورت تساوی، بلیتس 3 دقیقه ای تعیین کننده نفر برتر خواهد بود.

7- شرکت برای عموم آزاد می باشد.

8-ورودیه مسابقه مبلغ 3000000 ریال می باشد . ثبت کد پیگیری فیش واریزی در قسمت شماره فیش فرم ثبت نام (در سایت هیات شهرستان) الزامی است. 

بدیهی است ثبت نام بعد از ساعت 12 ظهر مورخه 21 تیرماه انجام نخواهد شد.

9- با توجه به محدودیت ظرفیت سالن تختی اولویت با کسانیست که زودتر ثبت نام و رسید بانکی ارسال کرده باشند.

10- لطفا مبلغ ورودیه را به شماره حساب 0115291038000 یا شماره کارت 5784 9941 9975 6037 به نام هیات شطرنج شهرستان اصفهان واریز نمایید.

11- تاریخ تولد بازیکنان رده های سنی به شرح زیر می باشد:

رده سنی زیر 8 سال: متولدین دی ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ به بعد

رده سنی زیر 10 سال: متولدین ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

رده سنی زیر 12 سال: متولدین ۹۱/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

رده سنی زیر 14 سال: متولدین ۸۹/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۱/۱۰/۱۰

رده سنی زیر 16 سال: متولدین ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ تا ۱۳۸۹/۱۰/۱۰ 

پیشکسوتان: متولدین ۱۳۵۳/۱۰/۱۰ به قبل

جوایز : 

مقام اول مسابقات: 30 میلیون ریال

مقام دوم مسابقات: 25 میلیون ریال

مقام سوم مسابقات: 20 میلیون ریال

مقام اول پیشکسوتان: 8000000 ریال

مقام اول بانوان: 8000000 ریال

مقام اول ریتینگ 1601 تا 1800: 8000000 ریال

مقام اول ریتینگ 1400 تا 1600 : 8000000 ریال

مقام اول بدون ریتینگ: 8000000 ریال

مقام اول زیر 8 سال دختران: 8000000 ریال

مقام اول زیر 8 سال پسران: 8000000 ریال

مقام اول زیر 10 سال دختران: 8000000 ریال

مقام اول زیر 10 سال پسران: 8000000 ریال

مقام اول زیر 12 سال دختران: 8000000 ریال

مقام اول زیر 12 سال پسران: 8000000 ریال

مقام اول زیر 14 سال دختران: 8000000 ریال

مقام اول زیر14 سال پسران: 8000000 ریال

مقام اول زیر 16 سال دختران : 8000000 ریال

مقام اول زیر 16 سال پسران : 8000000 ریال

مجموع جوایز 195 میلیون ریال

در صورتی که تعداد شرکت کنندگان کمتر از 70 نفر باشد جوایز تعدیل خواهد شد.

12- به افرادی که واجد شرایط 2 جایزه باشند فقط یک جایزه (جایزه بالاتر) تعلق خواهد گرفت.

13- جوایز مربوط به رده های سنی، پیشکسوتان، ریتینگداران و بازیکنان بدون ریتینگ و بانوان در صورتی قابل پرداخت است که در هر رده حداقل 5 نفر شرکت کننده حضور داشته باشند.

14- هرگونه اعتراض به رای سرداور باید بلافاصله پس از اتمام بازی( قبل از قرعه کشی دور بعد ) با پرداخت مبلغ ۳ میلیون ریال به صورت مکتوب انجام شود. در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود.

بدیهی است در صورت پذیرفته شدن اعتراض، مبلغ مذکور بازگردانده خواهد شد. 

اسامی هیات ژوری پیش از آغاز دور اول اعلام خواهد شد. 

15- در صورت نیاز و با اعلام سرداور استفاده صحیح از ماسک برای تمام شرکت کنندگان الزامی می باشد. 

16- جدول زمان بندی مسابقات برای 9 دور : 

 از ساعت 9:30 ( ۵ دور )

از ساعت 16:00 ( ۴ دور )

در جدول 7 دوری ، مسابقات بطور متوالی و از ساعت 9:30 برگزار خواهد شد.  

در صورتی که تعداد شرکت کنندگان بالای 60 نفر باشد مسابقات در 9 دور برگزار خواهد شد.

17- کلیه بازیکنان موظفند هر گونه اشتباه در ثبت اسپل نام خود . ای دی فیده . ریتینگ . کد سیستم جامع و ... را تا قبل از شروع دور اول به مسئول ثبت نام اعلام نمایند.

18- تمامی بازیکنان موظف به داشتن کد سیستم جامع معتبر فدراسیون در هنگام ثبت نام می باشند.  

19- همراه داشتن هرگونه وسایل الکترونیکی در سالن مسابقات ممنوع می باشد.

20- ثبت نام تنها از طریق سایت هیات شطرنج شهرستان اصفهان انجام خواهد شد.

21- هرگونه موارد پیش بینی نشده حسب مورد توسط سرداور تصمیم گیری خواهد شد.

22- آدرس محل برگزاری : چهار راه تختی - هیات شطرنج شهرستان اصفهان

23- رعایت شئونات اخلاقی - ورزشی و قانونی برای همه شرکت کنندگان محترم الزامی است. 

24-شماره همراه جهت ارسال تصویر رسید بانکی از طریق ایتا – واتساپ یا تلگرام : 09133669056 دبیر هیات شهرستان سرکار خانم جعفری

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  مربیگری تیم ملی تونس در سال 2022(1400)
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده آنوشا مهدیان
  استاد فیده آنوشا مهدیان
  کسب عنوان دوم بلیتس غرب آسیا در قرقیزستان-2022
  کسب عنوان نایب قهرمانی بانوان کشور در اسفند 1400- کرمانشاه
  مقام سوم جوانان زیر 20 سال بانوان - سریلانکا 2021
  مقام سوم نوجوانان المپیاد جهانی زیر 16 سال - 2019
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی زیر 16 سال گرجستان - 2018
  مقام سوم زون 3.1 اسیا -2019
  مقام اول بانوان کشور - 1397
  مقام اول رده سنی زیر 16 سال کشور 1396
  مقام دوم مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  مقام دوم کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  مقام دوم مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • استاد فیده طناز ازلی
  استاد فیده طناز ازلی
  کسب عنوان قهرمانی بانوان کشور - خرداد ۱۴۰۳
  کسب عنوان اول تیمی قهرمانی دانشجویان جهان -بلژیک 2022
  نایب قهرمانی تیمی و سوم انفرادی دانشجویان اسیا(آنلاین) اندونزی - 2020
  مقام دوم بلیتس دختران زیر 18 سال کشور - 1398
  مقام اول سریع دختران زیر 18 سال کشور - 1398
  مقام سوم بانوان کشور در سال 1397
  مقام دوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال کشور 1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -2016
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • ارشیا محمدیان سیچانی
  ارشیا محمدیان سیچانی
  مقام سوم مسابقات برق آسا غرب آسیا در رده سنی زیر 18 سال- 2024- سریلانکا
  مقام اول مسابقات سریع غرب آسیا در رده سنی زیر 18 سال- 2024 - سریلانکا
  مقام سوم زیر ۱۴ سال کشور در سال ۱۴۰۳
  قهرمان رده سنی زیر ۱۴ سال مسابقات استاندارد قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  قهرمان مسابقات زیر ۱۴ سال سریع قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  مقام دوم رده سنی زیر ۱۲ سال مسابقات برق آسای قهرمانی کشور - تهران 1401
  مقام سوم مسابقات برق اسای آسیایی در رده سنی زیر ۱۲ سال در بالی اندنزی - 2022
  قهرمان زیر 10سال استان - 1398

 • استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  قهرمان زیر ۱۴ سال کشور در سال ۱۴۰۳
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  قهرمان سریع بانوان شهرستان اصفهان - 1400
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال در سال ۱۴۰۲
  نایب قهرمان مسابقات سریع زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  مقام اول زیر 12 سال استان - 1398
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • محمدصادق نادری
  محمدصادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی یزدی
  خشایار رجبی یزدی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • آیدا عباسی
  آیدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 8 سال استان - 1398
  قهرمان زیر 8 سال پسران(شهرستان اصفهان) - 1397

 • ارین اعتمادی
  ارین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 14 سال استان - 1398

 • پرنیا فتوحی
  پرنیا فتوحی
  قهرمان زیر ۱۲ سال شهرستان اصفهان - 1400
  قهرمان زیر 8 سال دختران - 1396

 • فریدون مختاری
  فریدون مختاری
  مقام سوم سریع 50تا65 پیشکسوتان کشور - شهرکزد 1398
  مقام سوم بلیتس 50تا65 پیشکسوتان کشور - شهرکزد 1398

 • احمد یزدان دوست
  احمد یزدان دوست
  مقام دوم سریع بالای 65 سال پیشکسوتان کشور - شهرکرد 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  دوم تیمی زیر 14 سال اسیا - انلاین 2021
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021

 • امیر محمد نوروزی
  امیر محمد نوروزی
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۰ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام اول زیر ۱۲ سال شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲
  مقام سوم زیر ۱۰ سال شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲
  قهرمان زیر ۸ سال پسران شهرستان اصفهان - 1401
  قهرمان زیر ۸ سال پسران شهرستان اصفهان - 1400

 • آرش نظریان
  آرش نظریان
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مدال برنز زیر 8 سال استان - 1398

 • ارسلان بزرگزاد
  ارسلان بزرگزاد
  قهرمان بلیتس زیر ۸ سال کشور در سال ۱۴۰۲
 • رضا علی اکبری قهرمان پیشکسوتان شهرستان اصفهان - ۱۴۰۳
  رضا علی اکبری قهرمان پیشکسوتان شهرستان اصفهان - ۱۴۰۳
  کامبیز برزیده دوم
  حسینقلی جوکار سوم