این دوست داشتنی های پردردسر!!

تاریخ ثبت مقاله: 1394/12/17

این دوست داشتنی های پردردسر!! به قلم مسعود شرافتی

 

این دوست داشتنی های پردردسر!!به قلم جناب آقای مسعود شرافتی

فرقی نمی کند داور درجه 3 باشی یا بین المللی ... به اعتراف تقریباً تمامی داوران شطرنج، قضاوت در گروه های سنی، خصوصاً رده های زیر 6 و 8 سال، از مشکل ترین و دردسر سازترین داوری های این رشته است. این مسئله نه فقط از جنبه نحوه ی قضاوت صحیح در وضعیت های بسیار بغرنج این رده های سنی، بلکه از منظر حاشیه های دردسر ساز "والدین" و "مربیان" آن ها باید مورد موشکافی دقیق قرار گیرد.

به شخصه در مسابقات مختلف رده های سنی کشوری و آسیایی قضاوت داشته ام اما داوری در آخرین مسابقه ای که اخیراً در چهاردهمین دوره جام خزر در رده سنی زیر 6 سال داشتم مرا واداشت تا نکاتی چند در این خصوص به رشته تحریر درآورم که امیدوارم مورد توجه خصوصاً مربیان و والدین گرامی و همچنین داوران زحمتکش این رده های سنی قرار گیرد.

جناب آقای مسعود شرافتی (سمت چپ) داور مسابقات اخیر قهرمانی شطرنج زیر 6 سال کشور

اولین نکته ای که این رده سنی را از سایر بازیکنان متمایز میسازد عدم توانایی اکثریت بازیکنان در ثبت حرکات است که در نتیجه قضاوت در بسیاری از وضعیت ها را برای داوران مشکل ساز می کند زیرا هر دو بازیکن خود را در انجام حرکت مورد مناقشه محق دانسته و اگر چاشنی گریه را هم به این نکته اضافه کنیم وضعیت را بسیار بغرنج تر می سازد! و حقیقتا اگر داور تجربه کافی در این موارد را نداشته باشد چه بسا موضوع از این فراتر رفته و با قهر و ترک یکی از بازیکنان پس از قضاوت داور بازخورد و عکس العمل والدین یا مربی بازیکن جو سالن و کل بازی های در حال انجام را زیر سوال ببرد.

نکته ی قابل تأمل این است که کودکان ذاتاََ "دروغگو" و "فریبکار" نیستند، اما شرایط سنی آن ها اقتضا می کند که در برابر حرکت اشتباهی که انجام داده اند عکس العمل نشان دهند. در همین مسابقات بازیکنی که پنج پیاده و یک رخ در برابر فقط یک پیاده ی حریف جلو بود با شکار آخرین پیاده ی حریف بازی به وضعیت پات می رسید، اما به محض این که پیاده حریف را لمس کرد متوجه اشتباه خود شد و منکر این حرکت شد  خوشبختانه در همان لحظه ناظر بازی بودم و او را وادار به گرفتن پیاده کردم. اما بازیکن با گریه از گرفتن پیاده امتناع کرد و ادعا داشت که به پیاده دست نزده است ...

 

حال بیایید این قضیه را از منظر دیگری بررسی کنیم ... اگر در آن لحظه حضور نداشتم چطور باید ثابت می کردم که بازیکن پیاده را لمس کرده است و اگر براساس اصل "برائت" (یکی از اصول نانوشته ی قوانین شطرنج که رأی را باید به نفع بازیکنی داد که ادعّا دارد حرکتی را انجام نداده است). قضاوت دیگری می کردم حق بازیکن حریف پایمال نمی شد؟ در چنین مواردی تجربه ی داور نقش بسیار مهمی ایفا می کند ... طرح چند پرسش از بازیکنان و نگاه دقیق به وضعیت بازی در بسیاری از موارد می تواند در قضاوت صحیح به داور کمک شایانی کند.

دومین نکته ی بسیار جالبی که در این مسابقه  به نظرم رسید، اطلاعات نصفه و نیمه ی بسیاری از کودکان از چند قانون داوری بود که مشخصاََ رد پای مربی یا والدین آن ها در آموزش آن ها را می شد لمس نمود ... این که بابت هر اشتباه کوچکی از طرف حریف فوراََ به داور اعتراض کن ... " آقا این خیلی حرف می زند بهش اخطار بدید!" ... " آقای داور این با یک دست ساعت و با دست دیگر حرکت می کند، برایش باخت بزنید!" ... " حریف من نگفت مرتب می کنم "... و وقتی بررسی می کنم می بینم هنگام زدن ساعت دست بازیکن به شاهش خورده و آن را واژگون ساخته و هنگام برداشتن شاه مورد اعتراض بازیکن قرار گرفته ... بر روی یک میز بازیکنی به علت حرکت غیرقانونی یکبار توسط داور اخطار گرفته بود، وقتی برای بار دوم بازیکن مرا فراخواند و ادعای حرکت غیرقانونی از طرف حریف کرد هنگام بررسی وضعیت متوجه شدم مدعی دارای وزیر و دو رخ و چند پیاده در مقابل شاه تنهای حریف است! این یعنی بازیکن ترجیح داده است به جای ادامه ی بازی و مات در یکی دو حرکت بعدی با ادعای حرکت غیرقانونی حریف بازی را به برد برساند.

در میز دیگری بازیکن ادعا داشت چون به حریفش سه بار کیش داده است بازی مساوی شده و جالب این که حریف هم به سادگی حرف او را پذیرفته بود که خوشبختانه قبل از چیدن مهره ها به حالت اولیه دستور به ادامه ی بازی دادم (در هر دور قبل از شروع بازی ها به همه ی بازیکنان اخطار میدادم که اگر بازی به اتمام رسیده است حق ندارند مهره ها را بچینند تا داور شخصاََ وضعبت را ببیند و برگه ی Match card را امضا کند) و بالاخره جالب ترین وضعیت هنگامی بود که بازیکن بدون داشتن برگه ی ثبت حرکات ادعا داشت حریف که دارای وزیر و شاه در برابر شاه تنها بوده نتوانسته پس از 50 حرکت او را مات کند پس بازی مساوی است ... وقتی از او پرسیدم از کجا میدانی 50 حرکت شده است، گفت توی دلم شمردم!!

 

اما طرف دوم قضیه نقش والدین و مربیان این کودکان است که بعضاً با دخالت های بی جا امر قضاوت را برای داوران مشکل ساز می سازند ... وقتی بازیکنی به علت باخت با چشمان گریان سالن مسابقه را ترک می کند، پدر و یا مادر او کافی است اشک فرزند دلبند خود را ببیند و متاسفانه در برخی موارد بدون برسی صحت و سقم ادعای بازیکن بنای اعتراض و داد و قال را می گذارند ... ترک چند باره سالن در حین بازی توسط کودکان جهت رفتن به دستشویی امری بسیار طبیعی است و و در این بین ملاقات ان ها با والدین و مربیان خارج از سالن بدیهی خواهد بود ... حال، اعتراض سایر والدین به این که مبادا ان ها در گوش بازیکنان خود نجوایی کنند بخش دیگری از پروسه ی دردسرهای پاسخ گویی داوران به آن ها است.

به هر حال پرونده ی داوری این دوره از مسابقات نیز پس از 9 دور مسابقات پرفراز و نشیب به پایان رسید و برگ دیگری بر تجربیات گروه داوری افزوده شد اما مسلماً برگزاری دوره های آتی این گونه مسابقات ورده های سنی نیز عاری از حاشیه های خاص خود نخواهد بود. به منظور ختم کلام مقاله ی بالا توصیه ای دوستانه به منظور هرچه بهتر برگزار شدن این  گونه مسابقات به نگارش درمی آورم.

به نظر من اولین و مهم ترین قدم در کاستن معضلات داوری در رده های سنی پایین بستگی تام به نقش مربیان و والدین گرامی دارد. کودکان به اقتضای شرایط سنی خود - همانند آن چه در مدارس اتفاق می افتد - اطاعت بی چون و چرا از گفته های مربیان خود دارند. پس این وظیفه ی مربیان عزیز است که در کنار آموزش شطرنج احترام گذاشتن به حریف، داوران و مقررات مسابقات را در دستور کار آموزش های خود قرار دهند. این که در ابتدا و انتهای بازی به حریف خود دست بدهی ... مهره ها را پس از اتمام بازی مرتب کنی ... حتی صندلی خود را به حالت اول برگردانی و مهم تر از همه این که در طول بازی به حریف خود احترام بگذاری و خصوصاً اگر اشتباهی مرتکب شدی "دبه" در نیاوری و مهم تر از همه این که به قضاوت داور احترام بگذاری و اعتماد کنی از جمله عواملی است که به شدت بر روی روند مثبت امر قضاوت تاثیر خواهد گذاشت. در این میان نقش والدین نیز پر رنگ خواهد بود. اگر والدین با اعتماد به کادر داوری فرزندان خود را به آن ها بسپارند - بدون پیش داوری که حق کودکانشان در طول مسابقه ضایع خواهد شد - از لحاظ روانی تاثیر به سزایی بر روی نحوه ی قضاوت داوران خواهد گذاشت. به یاد داشته باشیم که داوری شطرنج نیز همانند بسیاری از رشته های دیگر عاری از اشتباه نیست - همان گونه که در مسابقات اخیر شاهد یکی دو اشتباه داوری از کادر خود بودم - اما تصور این که هنگام قضاوت، داور بین بازیکنان فرق می گذارد باید از ذهن مربیان و والین پاک شود.

اما چند توصیه ی مهم برای داوران این رده های سنی دارم که امیدوارم مورد توجه و استفاده ی همکاران عزیز قرار گیرد:

1- برای نظارت بهتر حتی المقدور داوران بیشتری در رده های سنی پایین تر در نظر گرفته شود.

2- استفاده از یک یا چند داور باتجربه امری بسیار ضروری است. به داوران تازه کار اکیدا" توصیه می شود جهت کسب تجربه ی قضاوت داوری، خود را درگیر مسابقات رده های سنی کننند تا در کنار داوران با تجربه عملاً وضعیت های قوانین داوری را تجربه کنند. داوری در جدول اساتید و بازیکنان قوی که در آن ها به ندرت مشکل داوری پیش می آید عملاً هیچ گونه دستاوردی برای داوران تازه کار نخواهد داشت.

3- پنج دقیقه قبل از شروع مسابقه تمامی والدین و مربیان به خارج از سالن مسابقه هدایت شوند. هیچ بهانه ای برای حضور والدین و یا مربیان در سالن مسابقه پذیرفتنی نیست. اگر بازیکنی از عدم حضور ولی خود بی تابی می کند می توان پس از دستور شروع بازی ها او را به خارج از سالن مسابقه هدایت کرد. تجربه نشان داده بازیکن پس از چند دقیقه آرامش خود را باز یافته و مجدداً با همراهی داور به صندلی خود باز می گردد.

4- حتماً پس از استقرار بازیکنان در پشت میز های خود شماره ی میز و اسامی بازیکنان را مطابق لیست قرعه کشی برسی کنید.

5- قبل از دستور شروع بازی حتماً از بازیکنان بخواهید با حریف خود دست داده و سپس به افتخار حریف خود با کف زدن های ممتد دستور به شروع بازی دهید. این کار از لحاظ روانی بر روی بسیاری از کودکانی که استرس عدم حضور والدین خود را دارند تاثیر مثبت خواهد داشت.

6- قبل از شروع بازی از بازیکنان بخواهید پس از اتمام بازی دست خود را بلند کرده و داور را صدا بزنند. به هیچ عنوان اجازه به هم زدن و یا مرتب کردن مهره ها را ندهید تا خود داور وضعیت نهایی را دیده، Match Card را با ثبت نتیجه به میز داوری تحویل دهد.به عنوان سر داور از داوران بخواهید حتما امضای خود را در Match Card ثبت کنند تا مسئولیت اشتباه احتمالی در ثبت نتیجه را به عهده بگیرند. این کار باعث خواهد شد داور در در مسئولیتی که بر عهده او گذاشته شده است دقت بیشتری داشته باشد.

 

7- علاوه بر ثبت نتیجه در برگه ی قرعه کشی داخل سالن، می توان در برگه ی دیگری که در سالن انتظار والدین نصب شده است نتیجه را همزمان وارد کرد. این کار باعث خواهد شد والدین و یا مربیانی که نسبت به نتیجه ی نهایی بازیکن خود حساسیت دارند، مزاحم کادر داوری داخل سالن نشوند و همچنین از اشتباه احتمالی ثبت نتیجه بازیکنان جلوگیری به عمل آید.

8- در طول بازی مرتب بر روی وضعیت بازی ها نظارت داشته باشید. همان طور که اشاره شد، اکثر بازیکنان این رده سنی ثبت حرکات را بلد نیستند بنابراین نظارت دائمی داوران بر روی صفحات شطرنج باعث ثبت بسیاری از وضعیت ها در ذهن داور و جلوگیری از از اشتباهات احتمالی شده و از طرفی حضور داوران در بالای سر بازیکان، فرصت تفکر برخی از خاطیان را در "دست بردن" در صفحه شطرنج از آن ها خواهد گرفت.

و نکته ی پایانی این مقاله این که مسابقات مختلف رده های سنی نتیجه ی عملکرد و زحمات مربیان و والدین آن ها را به نمایش خواهد گذاشت و لذا حساسیت آن ها در کسب نتیجه نهایی نوآموزان خود در این مسابقات امری طبیعی است. بنابراین اگر ارتباط منطقی بین مربیان و والدین از یک سو و کادر داوری از سوی دیگر نهادینه شود، هم امر قضاوت صحیح را برای داوران شطرنج و اجرای عدالت آسان خواهد نمود و هم بستر لازم را جهت اعتماد مربیان و والدین از کادر داوری فراهم خواهد کرد ... که دورنمای شطرنج ایران با توجه به بازی های فوق العاده ای که از بسیاری از این دوست داشتنی های دردسرساز دیدم بسی روشن و تابناک است.
 

 
   
مسعود شرافتی (گیلان - ایران)
کارشناس ارشد زبان انگلیسی، شطرنج باز، مربی و داور بین المللی شطرنج
نقل از سایت اچمز

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  مربیگری تیم ملی تونس در سال 2022(1400)
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده آنوشا مهدیان
  استاد فیده آنوشا مهدیان
  کسب عنوان دوم بلیتس غرب آسیا در قرقیزستان-2022
  کسب عنوان نایب قهرمانی بانوان کشور در اسفند 1400- کرمانشاه
  مقام سوم جوانان زیر 20 سال بانوان - سریلانکا 2021
  مقام سوم نوجوانان المپیاد جهانی زیر 16 سال - 2019
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی زیر 16 سال گرجستان - 2018
  مقام سوم زون 3.1 اسیا -2019
  مقام اول بانوان کشور - 1397
  مقام اول رده سنی زیر 16 سال کشور 1396
  مقام دوم مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  مقام دوم کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  مقام دوم مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • استاد فیده طناز ازلی
  استاد فیده طناز ازلی
  کسب عنوان اول تیمی قهرمانی دانشجویان جهان -بلژیک 2022
  نایب قهرمانی تیمی و سوم انفرادی دانشجویان اسیا(آنلاین) اندونزی - 2020
  مقام دوم بلیتس دختران زیر 18 سال کشور - 1398
  مقام اول سریع دختران زیر 18 سال کشور - 1398
  مقام سوم بانوان کشور در سال 1397
  مقام دوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال کشور 1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -2016
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • ارشیا محمدیان سیچانی
  ارشیا محمدیان سیچانی
  مقام دوم رده سنی زیر ۱۲ سال مسابقات برق آسای قهرمانی کشور - تهران 1401
  مقام سوم مسابقات برق اسای آسیایی در رده سنی زیر ۱۲ سال در بالی اندنزی - 2022
  قهرمان زیر 10سال استان - 1398

 • استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  قهرمان سریع بانوان شهرستان اصفهان - 1400
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  مقام اول زیر 12 سال استان - 1398
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • محمدصادق نادری
  محمدصادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی یزدی
  خشایار رجبی یزدی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • آیدا عباسی
  آیدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 8 سال استان - 1398
  قهرمان زیر 8 سال پسران(شهرستان اصفهان) - 1397

 • ارین اعتمادی
  ارین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 14 سال استان - 1398

 • پرنیا فتوحی
  پرنیا فتوحی
  قهرمان زیر ۱۲ سال شهرستان اصفهان - 1400
  قهرمان زیر 8 سال دختران - 1396

 • فریدون مختاری
  فریدون مختاری
  مقام سوم سریع 50تا65 پیشکسوتان کشور - شهرکزد 1398
  مقام سوم بلیتس 50تا65 پیشکسوتان کشور - شهرکزد 1398

 • احمد یزدان دوست
  احمد یزدان دوست
  مقام دوم سریع بالای 65 سال پیشکسوتان کشور - شهرکرد 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  دوم تیمی زیر 14 سال اسیا - انلاین 2021
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021

 • قهرمانان پیشکسوت شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲:
  قهرمانان پیشکسوت شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲:
  ۱- بهزاد کلانتری
  ۲- رضا مصور
  ۳- فرهاد یوسفان
  قهرمان بالای ۶۵ سال: رسول شریفی فرد

 • قهرمانان شهرستان اصفهان(بزرگسالان) در سال ۱۴۰۲:
  قهرمانان شهرستان اصفهان(بزرگسالان) در سال ۱۴۰۲:
  ۱- محمد عبدی
  ۲- آریا خالویی
  ۳- پرهام یزدانی

 • قهرمانان زیر ۸ سال پسران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲ :
  قهرمانان زیر ۸ سال پسران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲ :
  ۱- پارسا سهل آبادی
  ۲- سام حقیقت جو
  ۳- علی زمانی

 • قهرمانان زیر ۱۰ سال پسران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲ :
  قهرمانان زیر ۱۰ سال پسران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲ :
  ۱- رادمهر عزیزی
  ۲- ارسلان بزرگزاد
  ۳- امیر محمد نوروزی

 • قهرمانان زیر ۱۰ سال دختران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲ :
  قهرمانان زیر ۱۰ سال دختران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲ :
  ۱- مارال حبیبی
  ۲- روژین کربلاییان
  ۳- ثمین نیک نژادی

 • قهرمانان زیر ۱۲ سال پسران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲:
  قهرمانان زیر ۱۲ سال پسران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲:
  نفر اول : امیر محمد نوروزی
  نفر دوم : پویان نان آور
  نفر سوم : کیارش فانی ثانی

 • قهرمانان رده سنی زیر ۱۲ سال دختران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲:
  قهرمانان رده سنی زیر ۱۲ سال دختران شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲:
  نفر اول : روژین کربلاییان
  نفر دوم : تارا بیک زاده
  نفر سوم : رز اکبری

 • قهرمانان شهرستان اصفهان در رده سنی زیر ۱۴ سال پسران در سال ۱۴۰۲ :
  قهرمانان شهرستان اصفهان در رده سنی زیر ۱۴ سال پسران در سال ۱۴۰۲ :
  مقام اول : آرشام فاطمی
  مقام دوم : پرهام بزرگزاد
  مقام سوم : پرهام امیدی نیا

 • قهرمانان شهرستان اصفهان در رده سنی زیر ۱۴ سال دختران در سال ۱۴۰۲ :
  قهرمانان شهرستان اصفهان در رده سنی زیر ۱۴ سال دختران در سال ۱۴۰۲ :
  مقام اول : سارینا امیر شهبازی
  مقام دوم : آتنا رضایی
  مقام سوم : ملیکا صدیقی

 • قهرمانان شهرستاناصفهان در رده سنی زیر 16 سال پسران
  قهرمانان شهرستاناصفهان در رده سنی زیر 16 سال پسران
  مقاماول : یاسین ناطقی
  مقام دوم : محمد ناظری نوش آبادی
  مقام سوم : آرشام فاطمی